Skip to content

Grannsamverkan – skydda ditt hem

2010 juni 9
by admin

Varje år drabbas ca 15 000 familjer av inbrott i sin bostad enligt Svenska stöldskyddsföreningen, SSF. Tillsammans kan vi försvåra för tjuvarna och skapa ett tryggare område. Nedan kommer några punkter från SSF. Fler hittar du på deras hemsida.

 • Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus eller lägenheter. Med engagerade grannar kan många brott förhindras.
 • Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att t ex krossa dina, eller grannens fönster. Gäller inte minst stegar.
 • Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset. Koppla även inomhusbelysningen till timer så att huset ser bebott ut.
 • Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 • Lägg inte plånbok, bilnycklar och mobiltelefon i hallen.
 • Städa inte så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang, lite barnleksaker i trädgården så att huset ser bebott ut.
 • Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den syns utifrån. Men byt ut glas och porslin ibland, så att det inte ser likadant ut dag efter dag.
 • Häng ut lite kläder på tork innan du reser bort.
 • Be grannen tömma brevlådan och klippa gräsmattan/skotta snö under tiden du är bortrest. Be grannen även slänga sina sopor i din tunna och parkera sin bil på din uppfart.
 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen.
 • Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven.
 • Fördragna persienner och undanställda blommor skvallrar om att ingen är hemma.
 • Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS