Skip to content

Vill du vara med?

2010 september 14
by admin

Är du intresserad av vad som händer i vårt område och vill vara med hålla området levande? Kvillebäcksvallens Egnahemsförening söker fler personer som är intresserade av att engagera sig i föreningen och styrelsearbetet. Är du en av dem?

Vi behandlar frågor som rör vår närmiljö, bland annat grannsamverkan, skötsel av gångbanor och information. Styrelsen träffas omkring fyra gånger varje år och kring mars/april hålls det årsmöte för samtliga medlemmar.

Är du intresserad av att engagera dig, kontakta oss så kontaktar vi dig!
Använd kontaktformuläret som du hittar här.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS