Skip to content

Tomträttsavgiften sänks, återbäring väntas

2010 november 3
by admin

Nu är turerna för de nya tomträttsavgifterna i Göteborg till ända.

Kommunens beslut om hur tomträttsavgifterna ska beräknas har tidigare överklagats till både förvaltningsrätt och kammarrätt som gått på kommunens linje.

Men först nu har kommunens beslut vunnit laga kraft och det innebär att det är den lägre beräkningsmodellen som kommunen velat införa som gäller.

Nu börjar arbetet med att betala tillbaka pengar till upp till 800 tomträttsägare som har betalat för mycket i avgift. I en del fall handlar det bara om någon tia, i andra tusentals kronor.

Mer information:  Vårt Göteborg

One Response leave one →
  1. nattviolsg 4 permalink
    november 3, 2010

    Det här välkomnas, det har varit en långsam process./ordf Barbro

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS