Skip to content

Se nya Kvillebäcken

2011 februari 17
by admin

En ny hemsida har nu kommit upp som på ett ganska överskådligt och tydligt sätt visar hur nya Kvillebäcken kommer att se ut.

I  Kvillebäcken planeras ca 1600 nya lägenheter som kommer att samsas med kontor, butiker, restauranger, daghem och en rad andra verksamheter. Första inflyttning är beräknad till hösten 2012.  

Hemsidan hittar du här:
http://www.kvillebacken.se/

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS