Skip to content

Saluhall till Kvillebäcken

2011 februari 23
by admin

En saluhall ska byggas i det nya området som växer fram i Kvillebäcken.

Från pressmeddelandet:

Tanken med saluhallen är att den ska erbjuda ett brokigt utbud av matvaror. En mångfald av närproducerat men även inslag av det exotiska och annorlunda. Saluhallen ska vara en tillåtande plats där alla känner sig välkomna. Byggnaden ska vara både enkel och charmig. Originalitet i byggnadens yttre gör den till en lätt plats att hitta och förklara vägen till. En mötesplats för grannar och vänner i staden. Byggstart beräknas till årsskiftet och saluhallen kan stå färdig 2013.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS