Skip to content

8 tips för att förhindra inbrott i sommar

2011 juni 16
by admin

Villägarnas riksförbund, http://www.villaagarna.se/ tipsar om hur man kan agera för att minska risken för inbrott.

  1. Informera grannarna även när du är borta kortare perioder.
  2. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
  3. Be en granne tömma postlådan på post och reklam.
  4. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den.
  5. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
  6. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.
  7. Förvara trädgårdsredskap inlåsta, så att de inte kan användas för att krossa fönster eller bryta sig in i ditt eller grannars hus.
  8. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd, till exempel fönsterlås.

Mer information finns hos Grannsamverkan mot brott.
http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS