Skip to content

Om snön skulle komma

2011 december 2
by admin

Ingen snö i sikte ännu när detta skrivs, men när den väl kommer är det var och ens ansvar för att hålla rent kring sin egen tomt.

Detta gäller:

* Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar inom 10 meter från din tomtgräns.

Dock gäller följande regel de flesta av oss:
* Finns ingen gångbana/gångväg ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

* I Göteborg är det förbjudet att salta på gångytor.

Mer information om snöröjningen finns på kommunens hemsida.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS