Skip to content

Inbrottstjuvar i området!

2011 december 2
by admin

Under hösten har det varit ovanligt många villainbrott i Göteborg. Nu har även vårt område drabbats.

Någon gång under dagen, torsdag 1 december försökte tjuvar bryta sig in i en villa på Blåklockegatan via altanen. Av okänd anledning avbröts inbrottsförsöket men brytmärken under fönstret och skadat fönsterglas vittnar om tjuvarnas försök.

Villan var larmad och dekaler uppsatta men det hindrade inte tjuvarna.

Det är tyvärr inte ovanligt att ett inbrott följs av fler i ett område, så det är hög tid för oss att vara vaksamma. Både på vårt eget hus men även grannens.

Här kan du läsa mer om hur grannsamverkan fungerar:
http://www.kvillebacksvallen.se/?p=204

Här är åtta tips från Villaägarna:

  1. Informera grannarna även när du är borta kortare perioder.
  2. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
  3. Be en granne tömma postlådan på post och reklam.
  4. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den.
  5. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
  6. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.
  7. Förvara trädgårdsredskap inlåsta, så att de inte kan användas för att krossa fönster eller bryta sig in i ditt eller grannars hus.
  8. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd, till exempel fönsterlås.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS