Skip to content

Om gatuparkeringen i vårt område

2012 maj 14
by admin

Vid årsmötet uppkom frågan vad som kommer hända med parkeringen på våra gator när det nu byggs nytt i Kvillebäcken. Farhågor finns att allt fler kommer ställa bilen på våra gator. Detta är det svar vi fått från trafikkontoret.

Parkeringen på era gator är och kommer att vara oreglerad, dvs fri parkering där det är möjligt att parkera utan att stå till hinders. I dagsläget finns det inga planer på begränsning eller reglering.
När man står till hinders eller blockerar betyder det att övriga fordon inte kommer fram.
Tex om någon parkerar framför en in/utfart så att bilar inte kan köra ut.
Ni kan alltid ringa till 15 00 17 som är Trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst om det är någon bil som blockerar eller hindrar så ber de trafikövervakarna att komma ut på plats och titta.
Tyvärr kommer det nog att bli så som ni befarar att fler kommer att parkera på gatorna i området i samband med ökad byggnation.
Vilka vägar lastbilsleveranser kommer att ta framöver vet vi inte. Förmodligen kommer de att köra där det är enklast för de att komma fram. Det kan du ju höra med äldreboendet om hur deras leverantörer hittar dit.
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS