Skip to content

Grill stals mitt på dagen

2012 juli 13
by Nattviolsgatan 2

Förra veckan (vecka 27) stals en grill från en villatomt på Rudenschöldsgatan. Stölden skedde helt fräckt under dagtid.

Med andra ord, håll ögonen öppna och tänk på grannsamverkan.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS