Skip to content

Kanondag på ängen!

2012 augusti 25
by admin

Trots att eller kanske just för att SMHI lovat regn så blev det en kanondag på ängen när Kvillebäcksvallens egnahemsförening hade fest. Lagom varmt i luften, inte en regndroppe och fullt med glada barn och god mat.

18 vuxna och 16 barn (med reservation för felräkning) tog tillfället i akt att umgås och äta gott. Det spelades fotboll, kastades bollar och en trekamp avgjordes där segern delades mellan samtliga lag.

Dessutom livemusik med reaggefeeling. Nästa sommar gör vi det igen!

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS