Skip to content

God Jul och Gott Nytt År

2012 december 27
by admin

Ett nytt år står för dörren. Hoppas 2012 har varit till belåtenhet och att 2013 blir bättre.  Bygget av Nya Kvillebäcken har tagit rejäl fart. Vi kommer snart ha en saluhall alldeles i närheten och busslinjerna till andra delar av staden har förändrats.

Det tycks också som om det fortsätter vara lugnt i vårt område. I somras var det någon enstaka stöld men den inbrottsvåg som drabbat andra delar av Göteborg har vi varit förskonade från.

En del hus i vårt område har fått nya ägare och mäklarna fortsätter lägga reklam i våra brevlådor. Så visst bor vi i ett attraktivt område!

Gott nytt år!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS