Skip to content

Nu kommer trängselskatten

2012 december 28
by admin

Med start 1 januari kommer trängselskatten införas vilket innebär att vi kommer få betala för att åka till Kungälv, Bäckebol eller Lindholmen. Ja, vi kommer i de flesta fall få betala för att överhuvudtaget lämna Hisingen trots att vi ligger utanför trängselskattezonen.

Kostnaden varierar beroende när på dagen vi passerar en betalstation men fram till 2015 är det följande tider och priser som gäller:

  • 06:00-06:29 8 kronor
  • 06.30-06:59 13 kronor
  • 07:00-07:59 18 kronor
  • 08:00-08:29 13 kronor
  • 08:30-14:59 8 kronor
  • 15:00-15:29 13 kronor
  • 15:30-16:59 18 kronor
  • 17:00-17:59 13 kronor
  • 18:00-18:29 8 kronor

Mellan 18:30 och fram till 06:00 är det alltså gratis att passera en betalstation. Likaså slipper vi betala lördagar, söndagar, dag före helgdag och under juli månad.

Om du passerar flera betalstationer inom 60 minuter betalar du för den dyraste stationen du passerar. Maxkostnad per dag är 60 kronor.

Bland annat mopeder och motorcyklar behöver inte betala.

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS