Skip to content

Om

Vi är en intresseförening (ej ekonomisk eller politisk), bestående av ca 60 hushåll från Harald Hjärnesgatan upp till Prästkragsgatan och mellan Ga Björlandavägen och Blåklockegatan.  De flesta hus är byggda mellan 1950-51, men några längst upp är byggda betydligt senare, på 80-talet.

Vi behandlar frågor som rör vår närmiljö, bl a

  • Grannsamverkan
  • Skötsel av gångbanor
  • Information

Medlemsavgiften för 2010 är 20kr/hushåll. Våra kvartersombud kommer och samlar in dessa under andra kvartalet.  Årsmöten hålls i mars-april varje år.  Inbjudan kommer i brevlådan, men information kommer även att finnas här.